สายคล้องปากสุนัข

฿350

สายคล้องปาก ใช้สำหรับฝึกสุนัขให้เดินตามสายจูง ใช้ในกรณีเจ้าของไม่มีแรงกระตุกสายจูง หรือสู้แรงสุนัขไม่ไหว

Buy now Read more