Experience | ประสบการ์ณที่สั่งสมมา

แน็ตใช้เวลาส่วนใหญ่ของเธอเรียนรู้พฤติกรรมสุนัขผ่านสายตาของฝูงสุนัขจรจัดที่ผ่านเข้ามาใน Rescue Paws ที่นี่เธอได้สอนอาสาสมัครทั้งคนไทยและต่างชาติให้รู้จักการเข้าหาสุนัขที่ถูกต้อง การฝึกสุนัขขั้นพื้นฐาน และได้ช่วยปรับพฤติกรรมสุนัขจรจัดพวกนี้ให้สามารถเข้ากับสังคมมนุษย์ได้

แน็ตมีประสบการณ์ในการปรับพฤติกรรมสุนัขตั้งแต่ลูกสุนัขถึงสุนัขโตเต็มวัย พฤติกรรมตั้งแต่
– ขี้กลัว
– หวงอาหาร หวงของเล่น
– กัดเจ้าของ หรือสุนัขตัวอื่น
– กระโดดใส่คน
– เดินตามสายจูงไม่ได้ หรือไม่ยอมเดิน
– ตื่นเต้นเกินไป
– อื่นๆ