หนึ่งในหน้าที่หลักของการเป็นนักปรับพฤติกรรม​สุนัข คือปรับนิสัยหมาข้างถนน ให้เป็นหมาที่เข้ากับสังคม​มนุษย์​ได้ เจ้าของใหม่​เอาไปจะได้ไม่ถูกทิ้งอีกOne of the jobs as dog behaviorist is to help modify street dogs behavior and help them adjust to human society. This is so when they get adopted then their new owner will not dump them again. #streetdog #rescuedog #dog #dogbehavior

หนึ่งในหน้าที่หลักของการเป็นนักปรับพฤติกรรม​สุนัข คือปรับนิสัยหมาข้างถนน ให้เป็นหมาที่เข้ากับสังคม​มนุษย์​ได้ เจ้าของใหม่​เอาไปจะได้ไม่ถูกทิ้งอีกOne of the jobs as dog behaviorist is to help modify street dogs behavior and help them adjust to human society. This is so when they get adopted then their new owner will not dump them again. #streetdog #rescuedog #dog #dogbehavior